ASEPTYKA

Zabiegi inwazyjne stwarzają u pacjenta ryzyko zakażenia, z czego wynika konieczność stosowania przez personel medyczny technik aseptycznych. Dział Medyczny 3M oferuje szereg produktów obniżających ryzyko zakażenia. Produkty te są stosowane podczas przygotowywania pacjenta do zabiegu lub podczas jego trwania. Folie chirurgiczne 3M Steri-DrapeTM zapewniają sterylną powierzchnię pola operacyjnego. Bakteriobójcza folia chirurgiczna 3M IobanTM zapobiega migracji i rekolonizacji mikroorganizmów na skórze pacjenta, likwidując podstawowe źródło zakażeń w miejscu operowanym. Strzygarka chirurgiczna zapewnia bezurazowe usunięcie owłosienia pola operacyjnego, co zapobiega powstaniu mikroourazów. Maski chirurgiczne 3M zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, a maski ochronne przeznaczone dla personelu chronią pracowników przed zakaźnymi czynnikami pyłowymi obecnymi na sali operacyjnej, opatrunkowej czy sali chorych.

W grupie Aseptyka dostępne są następujące podgrupy:

  • folie
  • maski
  • strzygarka
  • termometr kliniczny

    Artykuł o przygotowaniu skóry...


  • (c) Copyright 2005 3M Poland
    Wszelkie prawa zastrzeżone.